23 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku przy ul. Suwalskiej ełccy strażacy podsumowali rok 2017. Prezentację multimedialną zaprezentował Komendant Powiatowy PSP w Ełku, bryg. Marek Markowski.

Średnio, co 30 godz. i 37 min. strażacy wyjeżdżali do pożaru, co 16 godz. 35 min. do miejscowego zagrożenia i co 118 godz. 22 min. do alarmu fałszywego.

W 2017 roku odnotowano łącznie 889 interwencji. Ponad 815 razy strażacy wyjeżdżali do pożarów i miejscowych zagrożeń, pozostałe zdarzenia to alarmy fałszywe. Był to nie wątpliwie spokojny rok pod kątem interwencji. W porównaniu do roku 2016 zanotowaliśmy o 65 interwencji mniej. Miniony rok, był kolejnym, funkcjonowania treningowej komory dymowej. W ciągu całego roku udało się przeszkolić łącznie 243 druhów jednostek OSP i PSP.

Narada roczna była również doskonałym momentem do odznaczenia zasłużonych osób. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polski woj. warmińsko – mazurskiego nr 2/2/2017 z dnia 27 maja 2017 roku Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony:

Marcin Radziłowicz, syn Walerego

Tomasz Stypułkowski, syn Krzysztofa

Post. Tomasz Stypułkowski – funkcjonariusz policji Komendy Powiatowej Policji w Ełku, w dniu 25 maja 2017 roku, w czasie wolnym od służby uratował z pożaru 68 letniego mężczyznę. Idąc ulicą zauważył pożar w jednym z mieszkań. W kuchni dostrzegł płomienie w okolicy kuchenki gazowej. Był tam też przestraszony i zdezorientowany właściciel mieszkania. Policjant ewakuował go w bezpieczne miejsce, a sam mokrym ręcznikiem ugasił pożar przed przyjazdem straży pożarnej. Dzięki temu nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia. Poszkodowany 68-latek trafił do szpitala z poparzeniami głowy i dróg oddechowych. 

Pan Marcin Radziłowicz jest członkiem OSP – Miejskiej Orkiestry Dętej. Od lat wspiera jednostki w zakresie bezpieczeństwa. W latach 2002-2006 był członkiem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Poprzez zastosowanie nowych technologii działa w wielu płaszczyznach bezpieczeństwa: udostępnił podgląd kamer Miejskiego Monitoringu Wizyjnego, udostępnił szerokopasmowy dostęp do internetu m.in. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, udostępnił serwery dla portali regionalnych zajmujących się bezpieczeństwem.

Odznaczenia wręczyli: Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – st. bryg. Bogdan Wierzchowski I Komendant Powiatowy PSP w Ełku – bryg. Marek Markowski.

Podsuwanie roku swoją obecnością uświetnili:

 • Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku,
 • Bogusław Wisowaty – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Ełku,
 • Marek Chojnowski – Starosta Ełcki,
 • Paweł Ratkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Prostki,
 • mł. insp. Paweł Szyperek – Komendant Powiatowy Policji w Ełku,
 • Krzysztof Skiba – Komendant Straży Miejskiej w Ełku,
 • Andrzej Bujnowski – Prezes Zarządu Spółki Pro-Medica sp. z o.o.,
 • Mirosław Burakiewicz – Przewodniczący Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Ełku.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko.

002

003

004

001

007

008

006

010

009

011

012

013

 

minzielPismo Sekretarza Stanu MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie realizacji ustawy modernizacyjnej. 

 

 

 

DSC-005W poniedziałek, 29 stycznia 2018 roku, w strażnicy przy ul. Suwalskiej 50, odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, połączona z rozpoczęciem funkcjonowania sali edukacyjnej OGNIK. W trakcie przekazano również sprzęt pożarniczy oraz włączono jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisanicy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

W uroczystości udział wzięli:

 • Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Jerzy Małecki - poseł na Sejm RP,
 • Sławomir Sadowski - Wicewojewoda Warmińsko - Mazurski,
 • st. bryg. Bogdan Wierzchowski - Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki wraz z zastępcą - bryg. Robertem Flicińskim,
 • insp. Tomasz Klimek - Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz z mł. insp. Pawłem Szyperkiem - Komendantem Powiatowym Policji w Ełku 
 • płk SG Robert Inglot - Komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Olsztynie,
 • p. Mariusz Pawłowski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie,
 • ppłk Cezary Rozwalka - Komendant Filii nr 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ w Lublinie, 
 • p. Wojciech Bądaruk - Kierownik Oddziału Transportu
 • p. Marek Chojnowski - Starosta Powiatu Ełckiego,
 • p. Tomasz Andukiewicz - Prezydent Miasta Ełku
 • p. Krzysztof Skiba - Komendant Straży Miejskiej w Ełku

Obecny był również  ks. prałat Andrzej Barwisz - warmińsko - mazurski kapelan strażaków wraz z księdzem doktorem Jerzym Szorcem - ełckim kapelanem strażaków. Na uroczystość przybyli samorządowcy, komendanci powiatowi i miejscy PSP  z terenu województwa warmińsko - mazurskiego,  przedstawiciele firm współpracujących oraz pozostali sympatycy pożarnictwa.

Okazją do świętowania było zakończenie inwestycji rozbudowy budynków Komendy Powiatowej PSP w Ełku, która rozpoczęta została w 2009 roku. Dzięki inwestycji, możliwe będzie przeniesienie siedziby komendy powiatowej do jednej lokalizacji wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą, stworzenie pomieszczeń szkoleniowych na potrzeby edukacji strażaków, jak i również uzyskano pomieszczenia niezbędne do codziennego funkcjonowania komendy. Podczas uroczystości otwarto drugą w województwie warmińsko - mazurskim salę edukacyjną OGNIK. Dzięki tej sali możliwa będzie edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożeń. Zajęcia będą skierowane głównie do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, ale ze względu na uniwersalność wyposażenia salki edukacyjnej, będzie można szkolić zarówno młodsze dzieci jak i starszą młodzież.

Podczas uroczystości został również przekazany sprzęt ratowniczy dla ełckich strażaków w postaci samochodu specjalnego SPGaz - zakupionego w ramach projektu pt. „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”- Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 - koszt 450 tys. zł. oraz łódź ratownicza WHALLY na przyczepie, z silnikiem 50 KM. Wartość zakupionej łodzi wraz z przyczepą – 80 tys. zł. Zakup został sfinansowany w całości z dotacji przekazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości na stanowisko Komendanta Powiatowego w Olecku  został powołany pan bryg. Robert Wiśniewski a jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisanicy została włączona do Krajowego Systemy Ratowniczo - Gaśniczego.

Tekst: bryg. Marek Markowski, zdjęcia M. Waszkiewicz

DSC-002--kopiaDSC-007--kopiaDSC0104--kopiaDSC0116--kopiaDSC0148--kopiaDSC-010--kopiaDSC0152--kopiaDSC0172--kopiaDSC0188--kopiaDSC0184--kopia

W piątek 22 grudnia b.r. w nowo otwartej sali konferencyjnej w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Ełku w przy ul. Suwalskiej dwóch strażaków złożyło ślubowanie na sztandar. Po ślubowaniu strażacy przełamali się opłatkiem.

Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP w Ełku, bryg. Marek Markowski. Uroczystość uświetnili swoją obecnością byli komendanci w stanie spoczynku: st. bryg. Mirosław Hołubowicz, bryg. Edward Januszko, st. bryg. Tomasz Lacki. Nie zabrakło również koleżanek i kolegów emerytów. W tak znamienitym gronie dwóch nowo przyjętych strażaków miało okazję złożyć uroczyste ślubowanie na sztandar Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Słowo Boże wygłosił kapelan ełckich strażaków ks. dr Jerzy Szorc. Po odśpiewaniu kolęd i przełamaniu się opłatkiem był czas na życzenia i skromny poczęstunek.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko

DSC-004DSC-002

DSC-008DSC-005DSC-007DSC-006DSC-009

DSC-001DSC-003

IMG8939UWAGA !!! Wyniki końcowe  naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku - kliknij w link !!!