Z dniem 1 grudnia 2017 mł. bryg. Wojciech Szczepanik - dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Ełku, objął pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi. Na uroczystej zmianie służby złożyliśmy gratulacje z tytułu objęcia tak zaszczytnego stanowiska, jak również życzyliśmy objęcia stanowiska na stałe.

Mł. bryg. Wojciech Szczepanik służbę rozpoczął w 2002 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu na stanowisku młodszego specjalisty ds. organizacyjnych. W 2004 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku na stanowiskach dowódcy zastępu, następnie dowódcy sekcji i dowódcy zmiany.

Od 2011 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy JRG. Jest absolwentem dziennych studiów II stopnia w SGSP w Warszawie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu "Zapobiegania pożarom i awariom" w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz z zakresu Ratownictwa Chemicznego na WAT w Warszawie. W trakcie służby uzyskał tytuł zawodowy ratownika medycznego na Szkole Policealnej w Ełku, ukończył wiele kursów i szkoleń tj. ratownika wysokościowego, operatora pilarek mechanicznych, SEP. Cechuje go zdyscyplinowanie i wielkie zaangażowanie w realizowaniu przypisanych mu zadań.

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku objął stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Świetne przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie zawodowe przedkładało się na wysokie przygotowanie mł. bryg. Szczepanika do kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi jak również dużą grupą strażaków w codziennym funkcjonowaniu Komendy Powiatowej. Kierował setkami akcji pożarniczych, podczas których dzięki trafnym decyzjom uratowano wielokrotnie życie ludzkie i mienie znacznej wielkości. Przez wiele lat pełnił funkcję dowódcy Specjalistycznej Grupy Chemiczno - Ekologicznej, był również członkiem nieetatowej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego.

Wojtek, dziękujemy za wspólną służbę i życzymy powodzenia !!!

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko

IMG4301IMG4302IMG4303IMG4304IMG4305

9 listopada 2017 roku w Komendant Powiatowy PSP w Ełku otworzył cykl szkoleń dla pracowników MOPS w Ełku z zakresu programu „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”

Na szkoleniu obecnych było 25 pracowników MOPS z Ełku. Jest to jedna z kilku grup, spotkania z pozostałymi pracownikami rozłożyliśmy na najbliższy czas. Gości powitał i wprowadził w tematykę szkolenia Komendant Powiatowy PSP w Ełku – bryg. Marek Markowski. Tematyka poruszona na spotkaniu, to przede wszystkim szeroko rozumiana profilaktyka przeciwpożarowa związana z programem „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”. Szkolenie poprowadzili st. kpt. Jarosław Pieszko i st. sekc. Hubert Zawistowski, którzy szczegółowo omówili zagrożenia, z jakimi mogą spotkać się pracownicy socjalni w trakcie swojej pracy odwiedzając podopiecznych. Poruszane tematy miały za zadanie przybliżenie uczestnikom tematyki zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i dotyczyły:

  • omówienia sposobów powstawania tlenku węgla i wskazania jak unikać zagrożenia;
  • wpływu CO na organizm ludzki, jak rozpoznać pierwsze objawy zatrucia i jak reagować w takiej sytuacji;
  • wskazania uczestnikom szkolenia by zwracali uwagę na zasłonięte kratki wentylacyjne, właściwy sposób eksploatacji urządzeń grzewczych (w tym elektrycznych) ;
  • sposobu postępowania w przypadku zastania sytuacji związanej z zatruciem tlenkiem węgla lub pożarem- jak reagować, jak powiadomić służby, co robić zanim dojedzie pomoc;
  • danych statystycznych z badań dotyczących wyposażania domów i mieszkań w czujki tlenku węgla i dymu w naszym województwie i na terenie całego kraju (dane KG PSP);
  • omówienia doboru urządzeń wykrywających obecność tlenku węgla i/lub dymu oraz gazów, sposobu ich montażu oraz ich skuteczności.

W trakcie spotkania przedstawiono prawidłowy sposób postępowania podczas pożaru tłuszczu w kuchni oraz omówiono ogólne zasady postępowania w wypadku pożaru. Uczestnikom szkolenia zwrócono również uwagę na fakt, że gdy do budynku doprowadzona jest instalacja gazu ziemnego to wyklucza to możliwość użytkowania w takim budynku butli z propan-butanem. Słuchacze przyznali zgodnie, że z wieloma problemami przyszło się im spotkać.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko, st. sekc. Hubert Zawistowski

 

DSC-001DSC-002DSC-003DSC-004

IMG0573W sobotę 16 września 2017 r. na stadionie miejskim w Iławie odbyły się Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF.  Do rywalizacji o tytuł Mistrza Województwa Warmińsko - Mazurskiego stanęli najlepsi zawodnicy i zawodniczki reprezentujący powiaty Warmii i Mazur. Łącznie w rywalizacji uczestniczyło 19 młodzieżowych drużyn pożarniczych w dwóch kategoriach - dziewcząt i chłopców. Powiat ełcki reprezentowała drużyna chłopięca z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinowie. W obu konkurencjach, ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie, drużyna pod przewodnictwem trenera druha Leszka Kotarskiego nie miała sobie równych, uzyskując w sumie 1048,1 punktów. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na zawodach krajowych.

Zdjęcia: Agnieszka Zyskowska OSP Kalinowo

 

IMG0370IMG0455IMG0431IMG0475IMG0525IMG0568IMG0591IMG0582IMG0596IMG0600IMG0573

DSC0080Już po raz 13ty w sobotę 1 lipca 2017 roku, ełccy strażacy przygotowali zabawę dla najmłodszych. Festyn rodzinny FLORIAN na stałe wpisał się w cykl imprez rodzinnych w Ełku. Jak co roku i tym razem strażacy nie zawiedli dzieci. Przygotowaliśmy pięć konkurencji, a ich ukończenie upoważniało do udziału w losowaniu około 40 nagród.

IMG3763Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Ełku rozpoczęły się 4 maja 2017 roku mszą świętą w kościele pw. Opatrzności Bożej w Ełku, której przewodniczył ks. Jerzy Szorc kapelan strażaków. 16 maja na placu przed Komendą Powiatową PSP zorganizowano uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia i awanse.Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Poseł na Sejm RP Pan Wojciech Kossakowski, Dyrektor Biura Senator Małgorzaty Kopiczko w Ełku Pan Piotr Kurianowicz, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosław Hołubowicz, Starosta Ełcki Pan Marek Chojnowski, Wiceprezydent Ełku Pan Artur Urbański, Wójt Gminy Ełk Pan Tomasz Osewski, Zastępca Wójta Gminy Prostki Pan Janusz Krause, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ełk Pan Andrzej Wyłucki, Komendant Powiatowy Policji w Ełku mł. insp. Paweł Szyperek, Komendant Straży Miejskiej w Ełku Krzysztof Skiba.

004aDnia 3 kwietnia br. w budynku Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w Ełku podczas uroczystej zbiórki strażaków Komendy Powiatowej PSP w Ełku mł. bryg. Wojciech Szczepanik uroczyście przyjął obowiązki Dowódcy JRG