17 października 2014 roku w hali sortowni Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami (PGO) „Eko Mazury” w Siedliskach koło Ełku, w wyniku zmieszania się nieznanych substancji chemicznych, doszło do reakcji i wybuchu. Wybuch doprowadził do zapalenia się zgromadzonych śmieci i uszkodzenia instalacji z kwasem siarkowym.

Scenariusz ćwiczeń został ułożony w taki sposób, aby zachodziła konieczność zadysponowania jak największej ilości jednostek ochrony przeciwpożarowej z całego powiatu. Działania ratowników to: ugaszenie pożaru, przeszukiwanie pomieszczeń i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. W dalszej części ćwiczeń zadysponowana została grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, której zadaniem było uszczelnienie instalacji i zebranie rozlanego kwasu siarkowego. Duże zapotrzebowanie na wodę wymusiło na kierującym działaniami zbudowanie dodatkowego stanowiska czerpania wody i przetłaczania poprzez zbiorniki pojazdów na odległość około kilometra. W kulminacyjnym momencie ćwiczeń brało udział około 60 strażaków i 16 pojazdów pożarniczych. Ćwiczenia były doskonałym sprawdzianem z przygotowania obiektu do prowadzenia tak dużej akcji gaśniczej. Personel zakładu miał okazję do sprawdzenia w praktyce zasad ewakuacji i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego w warunkach zbliżonych do pożaru.

 

opracował: kpt. Jarosław Pieszko