Stały element rocznego planu szkolenia strażaków to zajęcia z zakresu niesienia pomocy osobom, pod którymi załamał się lód.